تحلیل تکنیکال سهم #فاراک 04 اردیبهشت ۱۳۹8

939

در این ویدیو نمودار سهام شرکت بورسی #فاراک (ماشین سازی اراک) بررسی و وضیعت قیمت آن از دید تکنیکال بررسی می شود. برای اطلاعات کامل به وبسایت ما مراجعه فرمایید. www.Rahavard365.com

ره آورد ۳۶۵
ره آورد ۳۶۵ 535 دنبال کننده