داغترین های امروز: #جشنواره جهانی فیلم فجر

درگوشی: روش برخورد با سیل زلزله (حوادث) چگونه تجربیات خود را به اشتراک بگذاریم؟

76

شما وقتی گرفتار سیل و زلزله می‌شود چکار می‌کنید؟ از کجا این‌ها را یاد گرفتید؟ به نظرم شما چرا باید اطلاعات و تجربیات خودمان از سیل، زلزله و حوادث دیگر ایران را با دیگران به اشتراک بگذاریم و چطوری؟ من سجاد سلیمانی هستم و شما شنونده یک برنامه دیگر از «رادیو مدیریت زمان». اینجا درباره‌ی مدیریت زمان جمعی و ملی صحبت می‌کنم. ما این مدلی می‌توانیم به هم کمک کنیم https://sajadsoleimani.com/radio