عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم

1,091
عباس آخوندی ۶۲ ساله نوه دختری علامه ایمنی از مراجع نجف اشرف و باجناق سید محمد علی شهیدی محلاتی و علی اکبر ناطق نوری ،کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران و دکتری اقتصاد سیاسی از لندن. زمانیکه ناطق نوری وزیر کشور بود آخوندی معاونت سیاسی آن وزارتخانه را تجربه کرد و از سالهای ۷۲ تا ۷۶ وزیر مسکن و شهر سازی مرحوم هاشمی رفسنجانی بود. http://www.Tehranvand.ir
pixel