پیشخوانی صحیح آمده اندر کرببلا

4,140
تعزیه سرا 125 دنبال‌ کننده
4,140 بازدید
اشتراک گذاری
پیشخوانی با صدای آسمانی مرحوم مرشد اصغر نجفی منش اجرا گردیده و با توجه به شیوه هایی که امروزه استفاده میشود این پیش خوانی قبل در دسترس قرار گرفتن آثار استاد اسدالله علی عسگری میتواند منبع خوبی برای رفع ایرادات باشد.
تعزیه سرا 125 دنبال کننده
pixel