کودک و خنجر

14
مبارزه کودکان فلسطینی با رژیم صهیونیستی کاری از خانه طراحان انقلاب اسلامی روایت ۷۰سال مشکلات و مبارزه کودکان فلسطینی با رژیم اشغالگر اسرائیل
pixel