مرگ دسته جمعی هزاران ستاره دریایی در سواحل انگلیس

215
▫️ دلیل این اتفاق تغییرات اقلیمی آب و هوا و طوفان بزرگ "اما" بوده است
pixel