از میلیاردرهای خودساخته تا کارآفرین موفق _لایو دکتر آگاهی و دکتر دیبا

469

از میلیاردرهای خودساخته تا کارآفرین موفق _لایو دکتر آگاهی و دکتر دیبا مباحثه پیرامون مسیر رشد کارآفرینی و تبدیل شدن به یک مدیر موفق #مدیریت #کارآفرینی #بیزینس #فروش #بازاریابی #موفقیت #کسب_و_کار #فرخ_دیبا #نیما_آگاهی