ایرباس/ رونمایی از هلیکوپتر ایرباس

236

رونمایی از هلیکوپتر ایرباس با همکاری تیم طراحی پژو