کیفیت مراقبت را افزایش دهیم. قسمت ۱۴-مراحل پس از تشخیص

88
خانم تیپا اسنو در این ویدیو توضیح می دهد که چگونه اطرافیان بیمار پس از تشخیص نوعی فرسایش مغز، در ابتدا دچار انکار بیماری می شوند. سپس مرحله عصبانیت فرا می رسد. و در آخر، مرحله قبول واقعیت. مدت زمان هر کدام از این مراحل برای افراد مختلف متفاوت است.
pixel