آموزش گیت برای آدم‌های عجول، مصاحبه‌ی کاری، و کار تیمی

34
tyyi.net 53 دنبال‌ کننده
گیت، git، برنامه‌ای برای مدیریت نسخه‌ی کد ها و کار تیمی است.
tyyi.net 53 دنبال کننده
pixel