کریمی زمینه بسیارزیبابراحضرت رقیه1393

592
592 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

کریمی زمینه بسیارزیبابراحضرت رقیه1393 امشب شب عاشوراست زمینه شور(امیربیدختی)93 ((برای ایام محرم وصفربه روز خواهیم بودنوحه های واحد.سنگین.شور.زمینه.ازنوحه های جدیدوسبکهایی که بین سال اجراشده است.ازصفحه ماهم سری بزنیدالتماس دعا))

pixel