میخ کشی بر روی ماشین

94

در صورتی که خودرو شما بر اثر کشیده شدن میخ و سایر اشیای مشابه و همچنین اسید و مواد شیمیایی، آسیب ببینه، خسارت وارده به صورت پایه در بیمه بدنه قابل پرداخت نیست. آدرس وبسایت رهیاب بیمه: www.rahyabimeh.com

رهیاب بیمه 39 دنبال کننده
pixel