گردهمایی حافظ و موسیقی ایرانی

90

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید از غم هجر مکن ناله و فریاد که من زده ام فالی و فریادرسی می آید گردهمایی حافظ و موسیقی ایرانی به مناسبت روز بزرگداشت حافظ با مشارکت سازمان اجتماعی فرهنگی شهرداری مشهد و دانشگاه فردوسی برگزار شد.