باغبانی با صابر: هرس سبز درخت میوه، بایدها و نبایدها

1,676
آموزش باغبانی با صابر بابایی: چرا باید درختان میوه را هرس سبز کنیم؟ * بایدها و نبایدهای هرس سبز روی درختان میوه * برنامه ریزی مناسب برای بازیابی انرژی و باردهی بیشتر درخت * روش های کمک به درخت برای جلوگیری از فرسایش و خستگی درخت * زمان بندی سمپاشی
مسخره باز
%66
کارگردان: همایون غنی زاده مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
مسخره باز
pixel