مرکز سنگ دهبید

73

مرکز سنگ دهبید : مدیریت بهروز احمدی تلفن تماس : 22308808 | 09171895793 | 09121979588 آدرس: کیلومتر 35 بزرگراه تهران ـ قم ، بعد از فرودگاه ، شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار گلستان ، خیابان گلشن 7 ، پلاک 11

pixel