نقض برجام ،چه گزینه ای برای تعهدات ارزی ایجاد کرد

40
#ما_و_تحریم ها؛ گفت وگوی آمنه موسوی، خبرنگار گروه رسانه ای ایران (گرا)، با علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان. @GeraaMedia
pixel