سریال افغانی(زبان زرگری) قسمت چهارم

2,391

خلاصه داستان ! در پی بوجود آمدن هیاهوی پناه جویی وباز شدن مرزهای اروپاه بر روی مهاجرین ،خانواده نسبتا متمول هراتی نیز هوای اروپاه به سر شان میزند و با فروش تمام زندگی خود قصد اروپاه رفتن میکنند از بدی روز گار بدست قاچاقبران کلاه بردار می افتند و از شرم اقوام و آشنایان خود دوباره در یکی از محله های قدیمی شهر هرات در خانه قدیمی دور از چشم آشنایان خود زندگی را شروع میکنند وبرای رفتن دوباره به سفر خود زمینه سازی دارند. (حواشی این سریال گفتنی های زیادی دارد که جذابیت ودرون مایه سریال را تشکیل میدهد) نام سریا

ناصر سلطانی
ناصر سلطانی 631 دنبال کننده