نکته تستی هندسه یازدهم مبحث تبدیل‌های خاص تبدیل تجانس

343

در این ویدئو در یک تست با مبحث تبدیل‌های خاص تبدیل تجانس آشنا می‌شوید. با توجه به اینکه این مبحث در برنامه راهبردی آزمون سوم اسفند کانون فرهنگی آموزش هم آمده است، رضا پورحسینی، مدرس هندسه مؤسسه رهپویان، در این ویدئوی آموزشی این مبحث را تشریح می‌کند. مطالب بیشتر در www.rahpooyan.ir