گزارشی کوتاه از پروژه سفیر مهربانی

310

کمک های شما به پروژه سفیرمهربانی در دونیت چگونه به دست دانش آموزان نیازمند استان سیستان و بلوچستان خواهد رسید؟ گزارش کوتاهی از این پروژه را در اخبار سیما ببینید. اطلاعات بیشتر و مشارکت در این پروژه در: http://2nate.com/s/safiremehrabani

دونیت
دونیت 30 دنبال کننده