فایل صوتی پانسمان های زخم فشاری

1,668

مرکز ضایعات نخاعی بنیاد شهید و امور ایثارگران یازدهمین کارگاه آموزشی زخم فشاری را به مدت دو روز در نیمه اسفند 1395 برگزار نمود .فایل صوتی سخنرانی آقای حسین اله قلی کارشناس پرستاری در خصوص پانسمان های زخم فشاری است که می تواند برای علاقمندان مفید واقع شود.

pixel