مگنت و دریل مگنت

518

دریل مگنت الفرا و مگنت های الفرا ساخت المان تنها دریل مگنت بدون نیاز به برق پرشیا رایا نماینده انحصاری الفرا در ایران ۸۸۳۱۸۸۱۹الی۲۱ /۹۱۲۲۲۷۳۶۱۶

پرشیا رایا
پرشیا رایا 72 دنبال کننده