کنگره بزرگداشت فقیه اهل بیت

96

بزرگداشت حضرت آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی