کنگره بزرگداشت فقیه اهل بیت

98

بزرگداشت حضرت آیت الله العظمی موسوی گلپایگانی