رویداد اینو اسپورت و رونمایی از استارتاپ‌های ورزشی کشور

79
رویداد معرفی نیازهای فناورانه حوزه ورزش و ارائه استارتاپ‌های ورزشی به همت شبکه فن بازار ملی ایران | محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در روزهای 19 الی 21 تیرماه 1398
pixel