اسکی کردن دیتر بوهلن - سوچی 2010

280

اسکی کردن دیتر بوهلن در ارتفاعات سوچی روسیه - 2010 .

مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ 473 دنبال کننده
پارمیس

پارمیس

5 سال پیش
با کارینا رفته
مدرن تاکینگ
مدرن تاکینگ بله ، البته اون خانوم احتمالا معلم آموزشی اسکی دیتر بود . یکی از ورزش های مورد علاقه دیتر اسکی کردنه.