راننده خودکار هوشمند Self sufficient driver علاءالدین جاسمی زرگانی

48

سامانه ابداع شده مجهز به 31 مگنت و سنسور هوشمند می باشدکه هر کدام از سنسور ها در زمان وقوع حادثه به صورت کاملا هوشمند عمل خواهد کرد .به طور مثال زمانی که راننده خودرو نزدیک به یک پیچ خواهد شد که سرعت ایمن ,60کیلومتر می باشد و راننده در حال طی کردن مسیر با سرعت 120 کیلومتر است به دلیل عدم رعایت سرعت ایمن,سامانه به صورت کاملا هوشمند 400 متر قبل از رسیدن به پیچ در فاصله زمانی یک ثانیه, آلارم بلندی به صورت سه بعدی به عنوان هشدار به گوش راننده خواهد رساند.

helalahmar  help
helalahmar help 0 دنبال کننده