داغترین‌ها: #اربعین

مکمل پروبیوتیک ویژه آبزی پروری

17
مزایای مصرف پروبیوتیک در آب استخر پرورش آبزیان: ▪کاهش نیاز استخر های پرورش به آهک،کودهای حیوانی و شیمیایی ▪کاهش نیاز به تعویض آب استخر ▪تنظیم PH آب استخر ▪کاهش ترکیبات از ته در استخرهای ساکن ▪کاهش تولید گازهای مضر(H2s،متان و...) ▪تنظیم شکوفایی جلبکی ▪مهار میکروارگانیسم های بیماری زا(باکتری،ویروس و انگل) ▪کاهش استرس و تلفات ▪بهبود کیفیت لاشه ▪بهبود کیفی رسوبات و لجن ▪کاهش هزینه های مربوط به مصرف انرژی،آب و... ▪قابل استفاده در استخرهای ذخیره آب کشاورزی جهت پرورش آبزیان
pixel