ایران و کاستاریکا سال ۸۴

41
گل علی کریمی به کاستاریکا گل علی دایی به کاستاریکا گل وحید هاشمیان به کاستاریکا
زنده
پخش زنده چهارمین مجمع جهانی کارآفرینی جوانان ایران
pixel