مسئولیت پذیری قبل از ولایت پذیری!

16
مسئولیت پذیری قبل از ولایت پذیری! امام جامعه تنها می ماند، اگر ما صرفا محب و اطاعت کننده باشیم .. تاریخ_بعثت و عصر_ظهور در گفتگو با علیرضا پناهیان سحرها، شبکۀ افق، حوالی ساعت 4:00 به مدت 30دقیقه
3 هفته پیش
#
pixel