فیلم کوتاهی از جلسه پرسش و پاسخ پورمختار در مسجد علی ابن ابیطالب بهار

43
در این جلسه که سال گذشته برگزار شد تعدادی از حضار به شایعه دستگیری منتصبان پورمختار اشاره کرده و اعلام می دارند تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
baharane_ir 4 دنبال کننده
pixel