همیاری اهالی در اتفاء حریق مزرعه خانیک

45
خانیک Khanik 24 دنبال‌ کننده
16 خرداد 1398 روستای قدیم خانیک
خانیک Khanik 24 دنبال کننده
pixel