دوران (قسمت 1) | انقلاب صنعتی

2,207
در این قسمت از برنامه با حضور پژوهشگرهای جوان درباره ی انقلاب صنعتی گفتگو می شود
pixel