مکالمه تجاری انگلیسی (مذاکره تجاری انگلیسی با معنی) مکالمه انگلیسی ملاقات تجاری

1,318
زبان تجاری تهران
زبان تجاری تهران 13 دنبال‌ کننده

زبان تجاری - مکالمه انگلیسی در یک ملاقات تجاری - مذاکره فروش به زبان انگلیسی - business English - business negotiation