طبیعت گردی با سحر

252
به محض خروج از چهار دیواری خانه و ورود به حیطه طبیعت به هر دلیلی چه راه پیمایی، كوهنوردی، شكارو یا ماهیگیری مسأله خورد و خوراك پیش می آید هر چه فعالیت جسمی ما بیشتر باشد به ویژه در ارتفاعات بالا، سوخت و ساز بدن و فعل و انفعالات شیمیایی درون ما دگر گون خواهد شد. باید بدانید بدن كالری و انرژی لازم را از كربوهیدراتها در برنامه های شدید كوه و شكار زودتر و ساده تر می گیرد. بنابراین بهترین تغذیه در کوه لوبیا، عدس، نخود، گندم و ذرت است.
pixel