الکامپ۵: گپی با هادیان روابط عمومی وزارت ارتباطات

1,802
گپ و گفتگو با سیدجمال هادیان رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکامپ
pixel