کلیپ بیانات مراجع عظام تقلید در دیدار با مسئولین همایش تصوف

374
همایش ملی تصوف
همایش ملی تصوف 1 دنبال‌ کننده

گزیده ای از بیانات مراجع عظام تقلید در دیدار با مسئولین و دست اندرکاران همایش تصوف؛ این ویدئو کلیپ در روز همایش پیش از آغاز ارائه مقالات پخش شد.