Acer C250i Projector

332

محصول جدید ایسر پروژکتوری پرتابل به نام C250i است که در ایفا ۲۰۱۹ معرفی شد.