سید مهدی پورهاشمی

285
ویدئو تقدیمی به مهندس سید مهدی پورهاشمی در مراسم تودیع ایشان در دفتر مرکزی مترو تهران.
pixel