حواشی صدمین جلسه شورای شهر تهران با موضوعیت انتخاب شهردار

235
شورای شهری ها امروز سومین شهردار تهران در یکسال گذشته را برگزیدند...
کلاکت 15.9 هزار دنبال کننده
pixel