فساد اقتصادی _ ماجرای امضای طلایی

269
javeid
javeid 28 دنبال‌ کننده

توضیحات و افشاگری های سید مظلومان سید ابراهیم رئیسی پیرامون این فساد های اقتصادی

javeid
javeid 28 دنبال کننده