گزارش اولین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

466
اولین کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها پس از اخذ مجوزهای لازم، توسط موسسه مهدپژوهش ره پویان حقیقت، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاددانشگاهی و موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو در دو روز مورخه 25 و 26 آذر ماه 1395 در تهران سالن همایش های پژوهشکده با حضور 350 نفر از مسئولین، اساتید و دانشجویان عرصه هنر، معماری و شهرسازی از کشورهای ایران، هند، روسیه و ایتالیا برگزار شد. WWW.ICONFAAA.COM
pixel