شکر هست اما ...

82

با توجه به کمیاب شدن شکر و گرانی بی سابقه این محصول در ادامه ویدیویی با همین مضمون مشاهده می کنید منبع: جام جم آنلاین