نرم افزار مدیریت تعمیرگاه روبیک

1,124

این نرم افزار به منظور پاسخگویی به نیاز صاحبان و مدیران ارائه کننده خدمات فنی و تعمیرات ، تحلیل و تولید شده است. مشاغللی همچون تعمیرات و خدمات موبایل ، لپ تاب ، لوازم خانگی و همچنین شرکتهای وارد کننده و گارانتی قطعات .همچنین با ارائه گزارشات آماری و تحلیلی مناسب ، دیدگاهی روشن از عملکرد مجموعه را در اختیار مدیریت قرار دهد. www.rubiksoft.ir