به مناسبت سالروز وقوع زلزله بم دکتر شهرام عباسی؛ سرپرست مرکز لرزه نگاری

27
زاویه به مناسبت سالروز وقوع زلزله بم دکتر شهرام عباسی؛ سرپرست مرکز لرزه نگاری و استاد گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با خبرنگار زاویه: سامانه هشدار سریع زلزله می تواند از طریق ایستگاه های لرزه نگاری وقوع زلزله های سنگین را چندین ثانیه زودتر اخطار دهد. داده های پیوسته حاصل از ایستگاه های لرزه نگاری، به شناسایی نقاط خطر و مطالعه توسعه ی شهری، استانی، راه سازی و مطالعات نفتی کمک می کند. #لرزه_نگاری #زلزله #هشدار #دانشگاه_فردوسی_مشهد #سامانه روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد @fumpr
pixel