استاد احمد عامر - سوره اسراء - ایران، سالن اجلاس 1383

895

تلاوت زیبای استاد مرحوم احمد محمد عامر، که در اولین سفری که سال 1383 و همراه با استادشحات محمدانور به ایران داشتند (جهت داوری مسابقات بین المللی قرآن) در سالن اجلاس سران انجام شده است.

اکبر القراء
اکبر القراء 386 دنبال کننده