شعرخوانی ه. ا. سایه - میبینم...

999
لحظهی پایانی شعرخوانی ۹ شهریور ۹۹ سایه. متن شعر در وبلاگ موجود است: amirmghorbani.com
pixel