اشتغال مطلوب در دستور کار حرفه ای ها

79
حمایت از دانشجویان فنی و حرفه ای برای رسیدن به اشتغال مطلوب در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است. منبع: شبکه خبر
پسرکشی
%80
کارگردان: محمدهادی کریمی مدت زمان: یک ساعت و 32 دقیقه
پسرکشی
pixel