فرمانروایی تالوت ؛ از مجموعه « فرمانروایان مقدس »

2,747

« فرمانروایان مقدس » مجموعه ی پویانمایی به کارگردانی امیرمحمد دهستانی است . این مجموعه داستان پیامبران و انبیایی از بنی اسراییل است که در زمان خود به حکومت رسیدند. قصه این مجموعه جذاب تماما برگرفته از قرآن و روایات است و وقایع زمان سموییل طالوت داوود و سلیمان را روایت میکند .نویسنده : رضا تقدسی ، موسیقی : مهرداد نبئی تهیه کننده : مرکز پویانمایی صبا