قسمت 1 ؛ سریال « بانوی سردار » با زیرنویس انگلیسی

114

9148 - مجموعه تاریخی "بانوی سردار"به کارگردانی پرویز شیخ طادی ، بخشی از زندگی بی‌بی مریم ملقب به سردار مریم را روایت می‌کند. بی بی مریم خواهر سردار اسعد بختیاری بود( فرزند حسینقلی خان)، فرزند او علیمردان خان هم از مبارزان این دوره تاریخی بود. بی‌بی مریم با ایستادگی مقابل ظلم خوانین این منطقه بین مردم محبوبیت زیادی پیدا کرد. علی‌مردان خان فرزند او هم با وحدت بخشیدن بین اقوام ترک و لر، توانست مقابل نیروهای انگلیسی که از حمایت حکومت مرکزی برخوردار بودند بایستد.