تیزر دعوت به جشن فرهنگ اسفند 95

1,594

جشن فرهنگ مجتمع آموزشی صبا ، همه ساله در پایان سال در محل مجتمع برگزار می گردد و امسال در 19 اسفند برگزار خواهد شد.منتظر حضور گرمتان هستیم. این جشن بزرگ با مشارکت دانش آموزان با اهداف خیریه و آشناسازی دانش آموزان با کسب و کار برگزار میگردد.